Guide til brug af værdikæden -
et værdiskabende ledelsesværktøj

af Anna Hejlsberg

Denne guide til værdikæden hjælper dig til at at få et overblik over den kæde af aktiviteter, der tilsammen munder ud i virksomhedens slutprodukt. Hvilke aktiviteter bidrager til at tilføre slutproduktet/ydelsen værdi? Hvilke aktiviteter gør jer konkurrencedygtige – og hvilke trækker ned? Det hjælper værdikæden analysen med at afdække.

Denne guide hjælper dig med at få en grundlæggende forståelse for hvordan du arbejder med værdikæden.

Hvad er en værdikæde?

I enhver virksomhed, uanset hvad den sælger, sker en række aktiviteter – fra indkøb af råvarer eller modtagelse af en ordre, til efterkøbsservice – der gør at virksomheden tilfører værdi, og kan sælge slutproduktet/ydelsen med et overskud.

Virksomhedens værdikæde er den kæde af værdiskabende primære aktiviteter, som din virksomhed udfører. I en klassisk produktionsvirksomhed er det indkøb af råvarer, design, produktion, salg og markedsføring, levering og eftersalgsservicere.

Hvad er en værdikæde analyse?

Værdikæde analysen er et værktøj designet til at hjælpe dig skabe et overblik over, og analysere, virksomhedens værdikæde.

Formålet med værdikæde analysen er at identificere, hvordan virksomheden tilfører sit produkt eller ydelse værdi undervejs i alle de aktiviteter virksomheden udfører – fra indkøb til eftersalg. Analysen hjælper altså med at identificere om og hvordan hver aktivitet bidrager til slutproduktets værdi.

Værdikæde analyse et et værdifuldt ledelsesværktøj

Værdikæde analysen er et værktøj som såvel ledelse som bestyrelsen kan have stor gavn af at arbejde med. Værdikæden er nemlig et effektivt værktøj til at analysere og vurdere, om alt fra samarbejdsaftaler og interne ressourcer til virksomhedens kernekompetencer er optimale. Målet er at finde den optimale balance imellem de forskellige parametre som virksomheden har til rådighed, så som omkostningsminimering, kvalitet, tid, bæredygtighed og andre.

De aktiviteter der tilsammen udgør virksomhedens værdikæde, skal helst, både hver for sig og især i fællesskab gennem kædeeffekten, tilføre dit produkt yderligere værdi for kunden. I virkelighedens verden sker det ikke altid.

Virksomheden har nogle værdiskabende aktiviteter – ellers ville den ikke kunne overleve, men  ofte også nogle aktiviteter der trækker fra. Et eksempel er salg – virksomheden har en salgsafdeling, men den ordremodtagende; en mere proaktiv salgsafdeling ville kunne skabe større værdi.

En værdikæde analyse skaber et overblik over virksomhedens styrker og svagheder, og dermed hvad du bør konkurrere på, samt hvad du bør forbedre.

Herudover er der en række støtteaktiviteter, som gør at de ovenstående primære aktiviteter lykkes. Støtteaktiviteterne er ikke i berøring med produktet, men støtter processerne i at ske gnidningsfrit. De må ikke undervurderes, både fordi de primære aktiviteter ikke kan stå alene, og fordi der ofte er store omskostninger forbundet med støtteaktiviteterne. Et eksempel er regnskab – at føre regnskab er en nødvendighed, men ofte kan det gøre mere effektivt og dermed forbedre virksomhedens værdikæde.

Sådan arbejder du med værdikæden

Jeg har fordansket Porters værdikæde i nedenstående skabelon. Arbejd metodisk med modellen fra start til slut, for at finde interne styrker og svagheder. Udfyld hver kasse i modellen med de aktiviteter der sker i din virksomhed.

Når du og din bestyrelse laver en værdikæde analyse, skal I bl.a. finde svar på følgende spørgsmål

 1. Hvilke aktiviteter har vi i virksomheden?
 2. Hvilken værdi skaber hver aktivitet?
 3. Udføres hver aktivitet optimalt? Kan vi udføre en aktivitet mere effektivt ved ændring af procedurer, systemer og arbejdsgange?
 4. Vil det være en fordel at outsource en ”svag aktivitet” til andre?
 5. Hvordan skaber vi værdi for kunden på nuværende tidspunkt
 6. Hvordan sikrer vi at den værdi opretholdes?
 7. Hvordan skaber vi yderligere værdi?
 8. Hvor er vi unikke?
 9. Hvor står virksomheden ift. at reagere hurtigt på markedsændringer?
 10. Hvor i værdikæden er kernekompetencen som kan bruges i salg/markedsføring
 11. Har vi en bæredygtig værdikæde, som vi kan stå til ansvar overfor?

           Spørgsmål som disse er med til at bane vejen for at optimere virksomheden internt! Du får et bedre grundlag for et fokuseret blik på virksomhedens kernekompetencer.

           Du kan bruge værdikæden til at skabe en stærkere position i markedet, og samtidig være opmærksom på hvad der gør din virksomhed unik, og dermed beskytte jer mod konkurrenter. Samtidig skaber værdikæden også en god platform for udvikling.