GUIDES

Kæde

Guide til brug af værdikæden

Denne guide hjælper dig til at at få et overblik over den kæde af aktiviteter, der tilsammen munder ud i virksomhedens slutprodukt. Hvilke aktiviteter bidrager til at tilføre slutproduktet/ydelsen værdi?…
1

6 råd til større bæredygtighed

Udviklingen viser at kravene til en bæredygtig organisation vil stige. Bæredygtighed og CSR i en virksomhedskontekst er et dynamisk begreb, som hele tiden udvikler sig. Der kommer nye forventninger fra…