Anna Hejlsberg

Professionelt bestyrelsesmedlem & -formand, konsulent og investor i
SMV’er

Hvad kan jeg tilbyde dig?

Strategi

Salg & markedsføring

Forretningsudvikling

FNs verdensmål

Jeg skaber retning, vækst og overskud i ejerledede virksomheder, med respekt for de særlige udfordringer og muligheder som ejerlederen har.

Jeg bidrager gennem kvalificeret og engageret sparring - især på områderne forretningsudvikling, strategi og salg & markedsføring. Og gennem masser af energi og fremdrift.

Jeg har stor erfaring i drift og ledelse af mindre og mellemstore ejerledede virksomheder, både som ejerleder, konsulent og bestyrelsesmedlem

Jeg ved, at det bliver altafgørende at kunne redegøre og kommunikere bæredygtige elementer i virksomheden. Derfor har jeg uddannet mig i at rådgive i FNs verdensmål

Jeg har altid kunden med undervejs, i overført betydning, fordi det i sidste ende er kunden der bestemmer.

Jeg har skrevet en række guides, som er værdifulde for udviklingen af virksomheden. Læs med her, og kontakt mig gerne hvis du har spørgsmål.

Udvalgte guides:

Udviklingen viser at kravene til en bæredygtig organisation vil stige. Bæredygtighed og CSR i en virksomhedskontekst er et dynamisk begreb, som hele tiden udvikler sig. Der kommer nye forventninger fra dine interessenter og grænserne rykkes.

Læs GUIDEN her.

Denne guide hjælper dig til at at få et overblik over den kæde af aktiviteter, der tilsammen munder ud i virksomhedens slutprodukt. Hvilke aktiviteter bidrager til at tilføre slutproduktet/ydelsen værdi? Hvilke aktiviteter gør jer konkurrencedygtige – og hvilke trækker ned? Det hjælper værdikæden analysen med at afdække.

Læs GUIDEN her.

Kontakt Anna Hejlsberg her

Telefon 41415049
Mail kontakt@annahejlsberg.dk